528

Kobieta

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 2/2017

Czytaj

Emocje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 2/2016

Czytaj

Kontrola

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 4/2016

Czytaj

Automatyzacja

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 3/2017

Czytaj

Wolność

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 1/2017

Czytaj

Osobliwości

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 3/2016

Czytaj

Ingerencje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 1/2016

Czytaj

Skrajności

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 4/2017

Czytaj

Na bieżąco

Śpiewać każdy może, a nawet powinien
Na bieżąco

2019-06-12 – Badania pokazują, że śpiewanie poprawia u dzieci iloraz inteligencji, koncentrację, nastrój, może otwierać człowieka na przekazywanie emocji, jest treningiem w pokonywaniu barier" – mówi dr hab. Sielska-Badurek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwyciężczyni polskiej edycji konkursu FameLab. I dodaje, że ma też związek z odpornością organizmu: – Dzieci, które śpiewają, mniej chorują – mówi. Jej zdaniem śpiewanie czy muzykowanie może pomóc osobom w każdym wieku

Czytaj dalej
Tak naukowo było w Olsztynie
Na bieżąco

2019-06-12 5. edycja Pikniku „Nauka też Sztuka!” odbyła się w weekend w Olsztynie. Impreza organizowana przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz Miejski Ośrodek Kultury, prowadzona przez ponad 70 naukowców z całej Polski przyciągnęła tłumy zwiedzających. Popularnonaukowe pokazy, warsztaty, eksperymenty i konkursy były dla całych rodzin znakomitą okazją, aby przyjrzeć się pracy badaczy od kuchni, spróbować swoich sił w naukowych wyzwaniach i poznać wynalazki, które zmieniają nasze codzienne życie

Czytaj dalej
Istnieją łagodniejsi narcyzi
Na bieżąco

2019-06-11 Wspólnym mianownikiem dla Brexitu, wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA, wysokiego poparcia dla Viktora Orbana na Węgrzech czy PiS w Polsce był narcyzm grupowy – wynika z badań naukowców z Uniwersytetu SWPS. Wieloletnie badania zespołu PrejudiceLab pod kierownictwem psychologa prof. Agnieszki Golec de Zavala pokazują, że narcyzm grupowy wiąże się z wrogością wobec innych grup, jednak umiłowanie grupy własnej nie musi wiązać się z nienawiścią wobec ruchów obcych kulturowo, narodowo czy ideologicznie

Czytaj dalej
IBL PAN w projekcie TRIPLE
Na bieżąco

2019-06-11 Stworzenie platformy dla nauk humanistycznych i społecznych, która usprawni komunikację między badaczami z różnych krajów – to cel projektu TRIPLE, na którego realizację przyznano 5,6 mln euro z programu Horyzont 2020. Prace trwać będą 3,5 roku i rozpoczną się jesienią bieżącego roku. Będzie w nich uczestniczyć 18 instytucji z 12 państw europejskich. Jednym z wykonawców projektu jest Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Czytaj dalej

Polecamy

Smog: Nowa energia
Polecane artykuły

Na tym, żeby Polacy oddychali czystym powietrzem pracują naukowcy w Gdańsku i Jabłonnie.

Czytaj dalej
Smog: Przejrzystość przyszłości
Polecane artykuły

Czy można wygrać walkę ze smogiem? I jak mogą w tym pomóc nowe technologie?

Czytaj dalej
Smog: Czułość człowieka
Polecane artykuły

Jak się oddycha zanieczyszczonym powietrzem? Jakie skutki zdrowotne to przynosi?

Czytaj dalej
Smog: Szarość nieba
Polecane artykuły

Czym jest smog i  z  czego się składa? Jak powstaje? Jak zadymiona jest Polska?

Czytaj dalej

Poznaj „Niespokojne umysły”

Najpopularniejsze

Dziesięć tysięcy za energię

2015-07-21 10 tys. zł może otrzymać autorka lub autor najlepszej pracy magisterskiej poświęconej inteligentnym systemom dystrybucji energii elektrycznej. Komisja może przyznać także wyróżnienie specjalne w wysokości 3 000 zł. To już druga edycja konkursu organizowanego przez firmę TAURON. Zgłoszenia do 30 września

Czytaj dalej
Wszystkie bogactwa wielkopolskiego kurhanu

2014-11-06 Kilkunastometrowej średnicy kopiec, wzniesiony prawie 2 tysiące lat temu, przebadali wykopaliskowo w Grudnej (woj. wielkopolskie) archeolodzy z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wewnątrz odkryli bogaty pochówek

Czytaj dalej
Amerykańska filozofia polityczna: zagrożenia demokracji

NAUKAONLINE PATRONUJE 2016-04-13 Na drugą edycję konferencji „Amerykańska filozofia polityczna”, tym razem z podtytułem „Zagrożenia demokracji” zapraszają na 24-25 czerwca Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”. Zgłoszenia do 15 maja

Czytaj dalej
Advanced Grant dla prof. Pietrzyńskiego

2016-03-30 Prof. Grzegorz Pietrzyński z Obserwatorium Astronomicznego UW otrzymał od ERC Advanced Grant w wysokości prawie 2,4 mln euro na przedsięwzięcie „A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids”, którego celem jest wyznaczenie parametru Hubble’a z bezprecedensową dokładnością 1%. Swój projekt naukowiec będzie realizował w PAN

Czytaj dalej
Jan Czochralski bliżej

2015-04-30 Praojciec elektroniki, którego odkrycie dało początek wszystkiemu, do czego wykorzystywane są monokryształy krzemu. Genialny chemik i metaloznawca. Skończył jako rzemieślnik. Na film o Janie Czochralskim „Powrót chemika” w reż. Anny Laszczki zaprasza w piątek 1 maja o godz. 23.10 TVP Historia

Czytaj dalej
Nowe centra badaczy z PAN

2018-08-01 Prof. Leszek Kaczmarek i dr hab. Ewelina Knapska w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz prof. Wojciech Knap i prof. Thomas Skotnicki w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN stworzą centra naukowe dzięki środkom przyznanym w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Będą prowadzić badania nad złożonymi mechanizmami plastyczności ludzkie

Czytaj dalej
Naukowcy: „To nie gender krzywdzi dzieci”

„Ideologizowanie pojęcia gender m.in. przez przypisywanie mu obszarów, które nie wchodzą w jego zakres, a przede wszystkim obwinianie o pornografię i pedofilię, jest nadużyciem nie tylko intelektualnym, ale i moralnym” - przekonują w liście otwartym przedstawiciele środowiska naukowego pedagogów zajmujący się problematyką gender

Czytaj dalej
Wybitni docenieni

2016-08-10 Naukowcy związani zawodowo z Polską Akademią Nauk znaleźli się w gronie laureatów tegorocznych nagród Prezesa Rady Ministrów za dokonania naukowe, w tym za dorobek, osiągnięcia naukowo-techniczne lub artystyczne oraz za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a także wyróżnione rozprawy doktorskie

Czytaj dalej
Żyć jak człowiek z lisem

2019-02-26 Psy już dawno udowodniły, że są najlepszym przyjacielem człowieka. Okazuje się jednak, że miały silnego konkurenta do tej roli. Przynajmniej w epoce brązu. Wyniki badań archeologów, którzy prowadzili wykopaliska w Can Roqueta i Minferri na Półwyspie Iberyjskim, opublikowanych właśnie w czasopiśmie „Archaeological and Anthropological Sciences” wskazują na to, że ludzie mogli w tym czasi

Czytaj dalej
Namalować stulecie AGH

2018-09-18 Konkurs „Mural na 100-lecie AGH”, skierowany zarówno do profesjonalnych twórców nurtu street art, jak i do amatorów, ogłosiła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zwycięski projekt ozdobi na południową ścianę Domu Studenckiego „Stokrotka”. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, w którego skład prócz m.in. władz uczelni, wejdzie przedstawiciel ASP w Krakowie. Nagrodą główną w k

Czytaj dalej
Tek­tro­tyd, czyli wyższy poziom onkologii

2016-06-10 99mTc-Tek­tro­tyd, lek opra­co­wa­ny i wy­twa­rza­ny w Ośrod­ku Ra­dio­izo­to­pów POLATOM Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, otrzy­mał re­je­stra­cje umoż­li­wiające sto­so­wa­nie w pra­wie wszyst­kich kra­jach UE. Sku­tecz­na dia­gno­sty­ka i te­ra­pia on­ko­lo­gicz­na wynikająca z uni­ka­to­wych wła­ści­wo­ści pro­duktu bę­dzie do­stęp­na dla co­raz więk­szej licz­by pa­cjen

Czytaj dalej
Serce bez infekcji

2015-07-29 Nową metodę pozwalającą zmniejszyć ryzyko infekcji u chorego, któremu wszczepia się kardiowerter-defibrylator zastosowali specjaliści z Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Polega ona na użyciu tzw. koperty antybakteryjnej – siatki polipropylenowej pokrytej warstwą wchłanialnego polimeru uwalniającego antybiotyki

Czytaj dalej
Pytania o polskie tu i teraz

2016-09-30 „Polska 1989-2015 i co dalej?” – to tytuł konferencji, którą z okazji 60-lecia swojego istnienia organizuje 20 października Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Prelegentami będą związani z tym ośrodkiem profesorowie Jadwiga Staniszkis, Andrzej Rychard, Dariusz Gawin, Henryk Domański, Andrzej Leder, Jacek Kurczewski, Zbigniew Mikołejko oraz Józef Niżnik. Wstęp wolny

Czytaj dalej
Czarna dziura przyspiesza

2016-03-17 Źródłem kosmicznego promieniowania o energii dotąd nie obserwowanej jest masywna czarna dziura w centrum naszej Galaktyki. Może ona przyspieszać cząstki promieniowania do energii sto razy większej niż ta, którą można osiągnąć w akceleratorze cząstek LHC w CERN. To odkrycie dokonane po dziesięciu latach pracy naukowców m.in. z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN

Czytaj dalej
Czujniki światłowodowe dla neuronów

2015-01-16 Połączone w sieci neurony są bazą dla przetwarzania informacji i przechowywania wspomnień. Naukowcy wciąż sprawdzają, jak neurony przetwarzają informacje. Prowadzenie badań na hodowlach neuronów chce ułatwić warszawska studentka, „zaprzęgając” do pracy czujniki światłowodowe

Czytaj dalej
Na doktorat z rozrodu i żywienia

2015-05-07 Zapisy na studia doktoranckie na lata 2015-2019 w dziedzinie nauk rolniczych, w specjalnościach biologia i patologia rozrodu zwierząt i ludzi (Oddział Biologii Rozrodu) oraz nauka o żywności oraz choroby dietozależne i metaboliczne (Oddział Nauk o Żywności)ogłasza Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Zgłoszenia do 3 lipca

Czytaj dalej

 


 

O serwisie

Serwis naukowy prowadzony przez zespół magazynu Academia PAN.Academia Zapraszamy do przysyłania informacji o badaniach, aktualnie realizowanych projektach naukowych oraz imprezach popularyzujących naukę.

 

Dla użytkowników: Regulamin

Pliki cookies

Informujemy, że używamy ciasteczek (plików cookies) w celu gromadzenia danych statystycznych, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron, a korzystając z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o celu używania i zmianie ustawień ciasteczek w przeglądarce: TUTAJ

Kontakt

 • pisz:

  Redakcja serwisu online
  Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk
  PKiN, pl. Defilad 1, pok. 2110
  (XXI piętro)
  00-901 Warszawa

 • dzwoń:

  tel./fax (+48 22) 182 66 61 (62)

 • ślij:

  e-mail: academia@pan.pl